Vánoční pohledy, zvyky a obyčeje

Výstava
Výstava představuje muzejní sbírku starých vánočních a novoročních pohledů z uplynulého století. Na několika stovkách vystavených pohledů můžeme pozorovat vývoj námětů a výrobních technik pohlednic. Výstava je dále doplněna o připomeutí starých lidových zvyků středního Polabí - od sv. Martina, přes Advent, Vánoce až po Tři krále.
Termíny