Přírodovědně cestovatelská přednáška Bali

Volný čas
Přednáší Lucia Turčoková a Alena Dvorská.
Termíny