Písně (nejen) národního obrození

Hudba
Vystoupí: Vladimír Richter – zpěv, Jan Tuláček - kytara. Program koncertu přináší ukázky v nové době málo uváděných nebo vůbec neuváděných skladeb. Na drobnou komorní produkci určenou často k provozování v privátním prostředí šlechtických nebo měšťanských domů či v programech hudebních akademií nebyla později, pod dojmem vžitého názoru, že jde o „chudičké“ umění, zaměřena pozornost interpretů, historiků ani vydavatelů. Právě 18. a 19. století se však zasloužilo o popularitu kytary, o udržení dlouhé tradice uvádění písní s kytarovými doprovody, přispělo ke kultivaci češtiny a položilo základy, na kterých vyrostla česká národní hudba. Do programu jsou vřazeny i zpěvy vánočně laděné.
Termíny