Symfonický orchestr hl. m. Prahy - Vánoční koncert

Hudba
Dále vystoupí: J. Brych - dirigent, Radost Praha - sbormistr: J. Pirner, Pueri Gaudentes - sbormistryně: Z. Součková, R. Čerpučenko - housle, J. Poláček - baryton, M. Šrejma - tenor, J. Vlasák - recitátor.
Termíny