Jindřich IV.

Divadlo
V osamělé vile v italské Umbrii naleznete pokoj zařízený jako trůnní síň císaře Jindřicha IV. na jeho sídle v Goslaru. Před více než dvaceti lety zde při karnevalu, jehož součástí byla i jízda na koních v historických kostýmech, spadl jeden z účastníků z koně. Úder do týla způsobil, že splynul s postavou, již si pro maškarní vyvolil. Stal se německým císařem Jindřichem IV., vedoucím boj s papežem Řehořem VII. a chystajícím se k pochodu do Canossy. Od té doby je uvězněn ve své představě, vzdálen 900 let od našich dnů, a čtyři najatí komedianti hrají mu den co den dvořany z 11. století. Jednoho dne však před domnělého Jindřicha IV. předstupuje delegace v dobových převlecích, aby ho z jeho šílenství vyvedla…
Termíny