1. koncert abonentního cyklu C

Hudba
Vánoční koncert. Hrají: Drahomíra Matznerová - varhany, Anna Trahová - soprán, Jarmila Kosinová - alt, Josef Zedník - teno,r Pavel Švingr - bas, Brixiho komorní soubor, Krušnohorský pěvecký sbor, Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře v Teplicích, Schola Viva Bilinensis Chorea academica Ústí nad Labem, Pěvecké sdružení severočeských učitelů Clavis cordium. Michael Roháč - dirigent
Termíny