Cinkají zvonky někde v dáli...

Výstava
Žáci výtvarného oboru základní umělecké školy v Ostravě-Porubě Vás srdečně zvou na svou výstavu, která zachycuje čas vánoční tak, jak jej známe z dřívější doby. Smysl Vánoc se čím dál více odklání od původních hodnot, které byly v minulosti s tímto duchovním časem spjaty, a proto se naše výstava snaží k těmto hodnotám opět navrátit a pomocí dětského projevu je pak znovu oživit.
Termíny