Fotoklub Ostrava

Výstava
Fotoklub Ostrava má za sebou více než 25 let úspěšné fotografické a kulturní činnosti. Byl založen na podzim roku 1985 a od té doby se nesmazatelně vepsal do mysli Ostravanů i všech fotografů z amatérské i profesionální části fotografického spektra. Především pravidelné pořádání „Setkání fotografů“, vždy na jaře a na podzim, bylo velkým lákadlem pro mnoho návštěvníků. V listopadu 2010 proběhlo jubilejní padesáté a zároveň poslední Setkání fotografů, jehož hostem byl Milan Pitlach. Uskutečnil se však první ročník výstavního maratonu pod názvem Ostravský fotografický podzim 2010, kdy v celé řadě předních ostravských galerií postupně od září do prosince vystavovali: Renata Marcolová (členka FK Ostrava), Květoslav Kubala, Eduard Pašek (člen FK Ostrava), Herbert Thiel, Milan Pitlach, Petr Helbich, Fedor Gabčan a Stanislav Sedláček. Samostatně se Fotoklub Ostrava představil jubilejní členskou výstavou v Domě knihy Librex na přelomu října a listopadu 2010. V obdobném charakteru by tradice setkávání fotografů měla pokračovat. Ostravský fotoklub v současné době navštěvuje zhruba dvacet členů a příznivců fotografie. Prakticky všichni se účastní společných výstav a projektů fotoklubu, řada z nich vystavuje individuálně. Docela zajímavě se začala rozvíjet příhraniční spolupráce s fotoklubem z polského městečka Rybnik; obě města nejsou od sebe vzdálena ani 40 km. Na konci loňského roku byla společně uspořádána „Česko – polská fotografická akademie“ s finanční podporou Evropské unie. Kromě
Termíny