Napišme něco levicového

Volný čas
Debata rozšiřuje polemiku rozvětvenou do mnoha stran, kterou vyvolal článek Ideologie a literatura redaktorů A2 Jana Bělíčka a Marty Svobodové. Účast v panelu byla nabídnuta všem stranám sporu. Centrální otázkou panelové diskuze bude především to, na jakých hodnotách je dnes vystavěna česká literární kritika a jak s těmito hodnotami souvisí ideové zakotvení jejich představitelů, případně jak se v kritice projevuje redakční politika různých periodik.
Termíny