Vánoční přichází čas

Výstava
Na výstavě bude poprvé prezentován unikátní Tomšův orientální betlém.
Termíny