Studentský literární večer

Volný čas
Divadelní představení ztvární posluchači oborů sociální antropologie, literárních-studií ad. Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v rytířském sále pardubického zámku. Režie a úvodní slovo doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc., Katedra sociálních věd FF Univerzity Pardubice.
Termíny