Vánoční čas přichází

Hudba
Vystoupí: Kühnův dětský sbor. Na programu - J. J. Ryba: Malá Rybovka. Vánoční příběh o narození Ježíška tak, jak ho hrají a zpívají žáci přípravného oddělení Kühnova dětského sboru v dramatizaci a pod režijní vedením Elišky Hrubé Toperczerové a v hudební úpravě, pod taktovkou Světlany Tvrzické a Zdeňky Erlebachové. Klasickou formu České mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej,mistře…“ zná snad každý, je již po staletí neodmyslitelnou součástí českých Vánoc. Náš příběh vás potěší a jistě navodí atmosféru přicházejících Vánoc. Součástí představení bude také vystoupení nejmenších zpěváčků Kühnova dětského sboru.
Termíny