Ota Pavel – Milý Arnošte…!

Volný čas
Literární večer věnovaný korespondenci českých spisovatelů Arnošta Lustiga a Oty Pavla, které pojilo hluboké přátelství. Promluví publicista a novinář František Cinger, Markéta Mališová a další.
Termíny