Když se film naučil mluvit

Volný čas
Exkurs do počátků zvukové éry filmu:. Andaluský pes, Slaměný klobouk, Trojka z mravů, Atalanta, Utrpení Panny orleánské, Modrý anděl etc. Přednášející: historik Mgr. Daniel Herman.
Termíny