Vánoční koncert DSO

Hudba
Pásmo vánočních písní, Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční "Hej Mistře!". Účinkují: Děčínský pěvecký sbor, dívčí pěvecký sbor Pomněnky, sólisté Severočeského divadla a baletu v Ústí nad Labem, Děčínský symfonický orchestr. Dirigent: Jiří Knotte.
Termíny