Norská zima v Liberci

Výstava
Výstava Norská zima v Liberci představuje různé podoby norsko-české spolupráce. Hlavním tématem jsou EHP a Norské fondy, pomocí kterých se financují projekty v nejrůznějších oblastech, jako věda a výzkum, vzdělávání a kultura. Výstava představí výstupy některých již ukončených projektů i možnosti zapojení se do projektů nových. Další část výstavy je věnovaná norským vánočním tradicím a norsko-české historii lyžování. K výstavě je připraven také doprovodný program v sálech knihovny.
Termíny