Fakt/Fikcia

Výstava
Výstava představí výtvarníky působící na VŠVU v Bratislavě, 4. ateliér pod vedením profesora Ivana Csuadia. Cílem této připravované přehlídky je představit tento ateliér široké veřejnosti, poukázat na jeho kvality a zároveň opět upozornit na velmi vydařenou slovenskou výtvarnou scénu. Tvorba ateliéru respektuje historický kontext, ale i nové možnosti v nynějším technologicky vyspělém světě. Studenti se zaměřují na hlubší přípravu v digitálním pojetí, ale jejich výsledné zpracování je však čistě malířské Studenti doktorandského studia jsou již velmi zvučného jména nejen díky početným přehlídkám, které jsou ve 4. ateliéru katedry Malby a jiných médií samozřejmostí a vyžadující, ale sami výtvarnici mají za sebou nemalé úspěchy a na výtvarné scéně již mají svou pozici. Na této výstavě budeme moci shlédnout mimo jiné díla Petra Bařinky, Petera Cvika, Patrícii Koyšovou a Jakuba Rekena.
Termíny