Koledování u vánočního stromu

Hudba
Účinkují: Cvrčci, Plamínek, Sluníčko a hlavní sbor.
Termíny