Vánoční knoflíkový trh

Volný čas
Kulturní program - Mníšecký chrámový sbor, živý Betlém s koledami děti z MŠ, ZŠ a další. Betlémské světlo, zvon štěstí, přání a naděje, vánoční stánky.
Termíny