Já malý přicházím koledovat

Hudba
Předvánoční vystoupení Lentilek a hostů, sbor vede Mgr. Lukáš Holec.
Termíny