RNDr. Pavel Mrázek, CSc: Na soutoku Vltavy a Sázavy

Volný čas
Vyjděme do jedné z oblastí, ve kterých se nejdříve začala psát česká historie. Přitažlivost této oblasti v minulosti ještě zvýšily zlatonosné náplavy a později i nález primárních ložisek zlata.
Termíny