Vánoční salon výtvarníků Benešovska

Výstava
Výstava v pravidelných dvouletých intervalech představuje nejnovější tvorbu regionu.
Termíny