ŽIVÝ BETLÉM

Volný čas
Farnost sv. Filipa a Jakuba ve spolupráci s Církevní základní a mateřskou školou ve Zlíně srdečně zvou na tradiční ŽIVÝ BETLÉM, v podání herců z řad farníků a za hudebního doprovodu farních dětských schol. Akce se uskuteční před kostelem sv. Filipa a Jakuba, v případě nepříznivého počasí bude program přesunut do kostela. Těšit se můžete na Vánoční příběh s hudebním doprovodem, živé ovečky, zpívání vánočních písní a koled a výborný punč a perníčky. Akce je podpořena z kulturního fondu statutárního města Zlína.

Termíny