Vánoční koncert TDS

Hudba
Účinkují všechna přípravná oddělení a hlavní sbor.
Termíny