Adventní koncert - Napříč staletími

Hudba
Účinkuje pěvecká třída Ireny Výrutové. Klavírní doprovod Jaroslava Smoláková a Jana Fránová.
Termíny