Vánoční koncert

Hudba
Vánoční hudba se souborem Linha Singers Linha Singers, umělecký vedoucí Jiří Linha, Kateřina Šmídová - soprán, Petra Vondrová - mezzosoprán, Michal Bragagnolo - tenor, Pavel Švingr - bas, Vysokoškolský umělecký soubor, sbormistr Tomáš Židek, Smíšený sbor Jitro, sbormistr Jan Fajfr, Dirigent Tomáš Židek. Na programu - Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční.
Termíny