Vánoční koncert sboru Gabriel

Hudba
Smíšený pěvecký sbor Gabriel zazpívá vánoční koledy a písně jak klientům, tak i návštěvníkům z veřejnosti.
Termíny