Vánoce v muzeu aneb Kdo také nosí dárky

Volný čas
Můžete se těšit na výtvarné dílny, kde si děti budou moci vyrobit drobné předměty s vánoční tematikou. Kromě toho se zde hravou formou seznámí s tím, že v jiných zemích může dětem nadělovat dárky i někdo jiný, nežli náš Ježíšek. Program bude již tradičně doplněn o divadelní představení a ukázku malování skleněných koulí. Po celou dobu akce bude stejně jako v minulých letech zajištěno občerstvení s tradičním vánočním pečivem.
Termíny