2. Adventní koncert

Hudba
Hudebně-literární adventní pohlazení. Vystoupí Štěpán Rak, Miloš Percnica, Alfred Strejček.
Termíny