Stříbrná adventní neděle

Volný čas
O Stříbrné adventní neděli uvidí návštěvníci „Komedii o sv. panně mučedlnici Barboře“ - lidovou hru se zpěvy v podání folklorního souboru Barunka z České Skalice, zazní „Barokní roráte aneb Radostné zpěvy adventní“ v podání Michaela Pospíšila a souboru Barunka, muzeem budou obcházet tradiční adventní postavy Lucek a Perchty a děti i dospělí si budou moci vyzkoušet výrobu vánočních ozdob z tradičních materiálů.
Termíny