Česká mše vánoční

Hudba
Připravilo Cyrilometodějské gymnázium Prostějov. Účinkují: pěvecký sbor CMG, komorní orchestr výkonných umělců a sólisté.
Termíny