Nová generace

Divadlo
Představení katedry tance a pantomimy HAMU. Nová generace je projekt, který úspěšně funguje již od roku 2007. V rámci projektu jsou uváděna zajímavá představení studentů a absolventů oboru choreografie a pantomimy HAMU. Cílem projektu je reprízování děl mladých tvůrců, jež mají jedinečnou příležitost rozvíjet a dále pracovat na svých „kusech“ a zároveň seznámit se svou tvorbou širší okruh diváků.
Termíny