Zmizelé Čechy: Pošumaví

Volný čas
Zveme vás na prezentaci knihy Jana Lhotáka a Jiřího Nováka Pošumaví, kterou v edici Zmizelé Čechy v září vydalo nakladatelství Paseka. Kdo jede na Šumavu, míjí Pošumaví. A to doslova. Kouzelný kraj leží ve stínu šumavských hor, ale i turistického zájmu. A přitom může mnohé nabídnout. K vidění tu jsou horské oblasti i úrodné nížiny Pootaví. Gotické i barokní kostelíky umně vkomponovala lidská ruka do zvlněné krajiny mezi louky a pole, které obdělává zdejší lid již od středověku. Některé rody jsou na svých statcích usazeny přes čtyři sta let. Pošumaví žije, není to skanzen. Nejen tyto důvody, ale i mnohé další vedly ke vzniku knihy Zmizelé Pošumaví. Obsahuje téměř 200 unikátních fotografií z širokého území od Čachrova na západě po řeku Volyňku na východě. Přestože se tato oblast dělí do tří okresů, vytváří svým charakterem jednolité území se společnými osudy, způsobem života i historií. Na prezentaci bude možné si knihu zakoupit za zvýhodněnou cenu 230 Kč.

Termíny