Janota 1935

Hudba
Je noise-chansonová skupina, nemá s experimentálním minimalistou Oldřichem Janotou nic společného. Vznik jejího názvu je ve skutečnosti dílem náhody, princip hledání namátkovým otevíráním slovníku připomíná více než cokoli jiného vznik manifestu dadaismu…
Termíny