Musica Figuralis: Adventní koncert

Hudba
Barokní hudba v autentické interpretaci na dobové nástroje pod vedením uměleckého šéfa souboru Marka Čermáka.
Termíny