Benefiční večer Zdeňky Žádníkové-Volencové

Hudba
Muzikálový recitál – Aleš Briscein, Michaela Katráková a sbor Besharmonie.
Termíny