Dětský vánoční jarmark

Volný čas
Skauti, žáci ZŠ i ZUŠ, RC Fabiánek, Lumek, stacionář Náruč - připravují různá originální vánoční přání, drobné dárky a také spoustu dobrot, které si budete moci koupit na zámku v rámci Dětského vánočního Jarmarku. Nebude chybět oblíbený mistr kovář, u Skautů si můžete upéct placku na kamnech nebo ve spodním sále vánočku. Vyrobit si svá přání či jiné vánoční dekorace lze v rukodělných dílničkách pod vedením Radky Charapové a Markéty Tejklové U stánku RC Fabiánek bude letos probíhat Dobročinná burza dětských knih s výtěžkem pro Náruč. Ve 13.00 děti vystoupí děti z dětského domova Lety a besídku mají připravenou děti ze ZUŠ. Zimní pohádka divadla Mimotaurus začne v 15.30.
Termíny