Podkrušnohorská liga zábavy

Volný čas
K tanci a poslechu zahraje Doubravanka. Pořadem provází Jaromír Truhlář, vystoupí Pěvecký sbor Zvonky – ZŠ Hamr, Sokolky – Lom.
Termíny