Česká mše vánoční "Hej Mistře"

Volný čas
Účinkují: Písecký komorní orchestr a smíšený pěvecký sbor Sonitus.
Termíny