Stříbrná adventní neděle

Výstava, Divadlo, Volný čas, Hudba, Turistika

Řemeslné dílny na výrobu vánočních ozdob z tradičních materiálů - slámy, drátu, vinutých perel, papírové kratochvilné vystřihovánky, hračkářská andělská dílna, vonné františky, zdobený perník, skleněné perličky
Průběžně během dne obchůzky Lucek a Perchty
Vyprávění o adventních a vánočních obyčejích s ochutnávkami tradičních pokrmů
10.30, 14.00 "Komedie o sv. panně mučedlnici Barboře" - lidová hra se zpěvy, účinkuje folklórní soubor Barunka z České Skalice
11.00, 13.00, 15.00 "Barokní roráte" - společné zpívání s Michaelem Pospíšilem a folklorním souborem Barunka

Účinkují

Michael Pospíšil, folklorní soubor Barunka z České Skalice

Termíny