Francouzské umění: na hradech a zámcích

Výstava
Výstava připomene majetkové a rodové vazby francouzské šlechty k zemím Koruny české (do sklonku 19. století mělo díky sňatkové provázanosti vazby na české země na padesát francouzských rodin). Na výstavě se tyto vztahy představí prostřednictvím bohatých sbírek z hradů, zámků i centrálních institucí České republiky. Výstava mimo jiné ukáže portrétní galerii francouzských panovníků a šlechty, prvořadá výtvarná díla francouzských mistrů i francouzské umělecké řemeslo.
Termíny