Gloria i gaudium aneb Česká písnička mezi kostelem a hospodou

Volný čas
Listování antologií, kterou právě vydává nakladatelství Vyšehrad. Editor Přemysl Rut v ní sleduje oba hlavní proudy české zpěvnosti - duchovní i světský - od nejstarších dochovaných písní přes zpěvy z liturgických her středověku, písně "žáků darebáků", písně husitské a písňovou tvorbu baroka, kterou už reprezentují autoři známých a vážených jmen: Komenský, Michna, Bridel, Kadlinský. Nechybějí ani písně poutní, kramářské a dělnické. Kniha tak představuje českou "autorskou" (byť často anonymní) píseň od 11. do 19. století.
Termíny