Emil Viklický - Opera Schrattenbach

Hudba
Ukázky z oper Emila Viklického v podání Ensemble Damian a pod vedením mistra.
Termíny