Koncert

Hudba
Eva Dřízgová- Jirušová - soprán zpěv, Camerata Janáček, koncertní mistr Pavel Doležal, Igor Františák - klarinet in B, Dívčí komorní sbor CZKW Třinec - sbormistři Zuzana Lasotová a Jan Nowak, Jan Nowak - varhany, Paolo Gatto - dirigent
Termíny