Julie Svěcená - housle, Luděk Munzar - umělecký přednes

Hudba
Termíny