Tomáš Paluska

Výstava
Výstava obrazů. ,,Malba je pro mě vyjádření toho, co cítím. Jde o reakci na prožitou zkušenost. Pohybuji se na hranici abstrakce i exprese s figurálním motivem za doprovodu hudby. Každý obraz má vlastní vlastní příběh ve kterém se odráží prožité - radost, štěstí, zklamání, hněv, ...´´
Termíny