Narodil se, chci zvěstovat...

Výstava
Výstava unikátních betlémů ze sbírek Muzea v Bruntále pohyblivý keramický betlém pana Jaroslava Hrubého z Linhartov.
Termíny