Za()hrada ladem VI: Farmařením z krize

Volný čas
Projekce a přednáška na téma „Je možné hospodářství nastartovat impulzem z venkova?" doplněné přednáškou Lenky Voleníkové na téma městských zahrad ve světovém kontextu.
Termíny