O času

Volný čas
Přednáška doc. RNDr. Josefa Jelena, CSc. z katedry fyziky FEL ČVUT. Čas je centrálním vjemem v prožívání života a základním pojmem v chápání přírodního dění. Časové a prostorové vztahy jsou navzájem provázány a nabízejí četné překvapivé paradoxy. Vyvstává celá řada otázek a mnohdy velmi zajímavých odpovědí: Je vůbec možné cestování v čase? Lze vjet dlouhým autem do krátké garáže?...
Termíny