Ivan Ouhel - Tutti colori

Výstava
Dnes již velmi rozsáhlá, nejen ryze malířská tvorba Ivana Ouhela je v obecném povědomí spojována hlavně s tradicí české moderní krajinomalby v jejích proměnách především druhé poloviny minulého století.
Termíny